Nieuwsgierig naar je Gidsen?

Wat weet je eigenlijk van je Gidsen?

Heb je je weleens afgevraagd:

  • Hoeveel Gidsen je hebt?
  • Wat hun expertise is?
  • Waar ze je mee kunnen helpen?
  • Of ze een boodschap voor je hebben?

Je Gidsen assisteren je, begeleiden je en geven je inspiratie. Ze assisteren je in je spirituele ontwikkeling en ze begeleiden je op de reis van dit leven.

Wil jij je Gidsen (beter) leren kennen? Dan is de Spirit Guide Reading wat voor jou!

Let op: deze reading is alleen te boeken als vervolg op de Zielsgids!

Je Gidsen zijn zielen zoals jij en ik die weten wat het is om geïncarneerd te zijn.

Vanaf je geboorte heb je één Gids. Gidsen helpen je bij het maken van keuzes. Vandaar dat je het in de eerste jaren van je leven prima af kunt met maar één Gids. Als baby of peuter zijn er weinig keuzes die je zelf maakt, je bent immers volledig afhankelijk van je ouders. Gedurende je reis naar volwassenheid komt er regelmatig een Gids bij. Je Hoger Zelf regelt de samenstelling van je Gidsenteam. Deze Gidsen blijven in principe je hele leven bij je. Ook kan het zijn dat er tijdelijke Gidsen bij komen om je te helpen met specifieke dingen die buiten de specialiteiten van je vaste Gidsen vallen. 

In zeldzame gevallen kan het zijn dat je Hoger Zelf een negatieve Gids aanneemt. Het is overigens niet zo dat een negatieve Gids niet het beste met je voor heeft! Dat hebben ze wel. Maar een negatieve Gids kan aangenomen worden als het maken van inauthentieke keuzes je op enig moment helpt om te overleven. De Gids helpt je dan met het maken van deze inauthentieke keuzes. En op dat moment is dat heel erg wenselijk! Maar als je eenmaal volwassen bent en zelf verantwoordelijk bent voor je leven zijn deze overlevingsmechanismen vaak niet meer nodig. En dat zorgt er voor dat een Gids op dat moment als negatief wordt aangemerkt. Deze Gids ondersteunt je namelijk nog steeds bij het maken van deze inauthentieke keuzes. In de reading kijk ik ook of één van je Gidsen negatief is en we gaan door het proces heen om deze te vervangen door een andere.

De Spirit Guide Reading is als volgt opgebouwd

Ik kijk allereerst hoeveel Gidsen je hebt. Iedereen heeft een Gidsen team wat uit twee delen bestaat: de zogenaamde binnenste cirkel en de buitenste cirkel. 

Je Gidsen van de binnenste cirkel zijn het belangrijkste en daar zal ik dan ook meest uitgebreid naar kijken. Ik kijk of het een vaste of tijdelijke Gids is, vanaf wanneer de Gids bij je is, wat de expertise van elke Gids is en waar deze je voornamelijk bij helpt en of ze een boodschap voor je hebben. Mocht één van de Gidsen negatief zijn dan gaan we door het proces heen om deze te vervangen door een andere. Deze kennis helpt je om bewuster met je Gidsen in contact te komen en om hulp te vragen. 

Daarna ga ik kort in op de buitenste cirkel van Gidsen. Je komt er achter welke Gidsen dit zijn en wat ze voor je doen. 

Of je nu al bewust met je Gidsen communiceert of nog niet, deze reading geeft je aanknopingspunten om het contact bewust op te zoeken of te verbeteren.

De Spirit Guide Reading is een uitbreiding van je Zielsgids. Waar je Zielsgids gaat over jou en wie jij bent gaat de Spirit Guide Reading over de hulp die je Hoger Zelf heeft besloten in te schakelen voor dit leven. Als zodanig kan het dan ook zeker iets zeggen over de focus voor dit leven. Ook deze reading ontvang je schriftelijk, zodat je alle tijd hebt om de informatie te verwerken en zodat je altijd nog eens terug kunt kijken hoe het ook alweer zit. 

De Spirit Guide Reading is ideaal om bewuster contact met je Gidsen te hebben!

Ik ben Karin en ik heb intussen voor behoorlijk wat zielen in hun Akasha Kronieken mogen duiken om informatie boven te halen over wie ze zijn op Zielsniveau. Elke keer weer is het een feest van herkenning, soms hilarisch en soms ook een vertwijfeld: ehh ja, dat doe ik inderdaad… 

Hoe dan ook, elke reading opnieuw geeft praktische aanknopingspunten over hoe je in het dagelijks leven meer ruimte kunt maken voor je zielskwaliteiten en hoe je er voor zorgt dat je in je kracht staat. Als je er echt werk van maakt om de informatie uit de reading te gaan implementeren in je leven, dan zul je merken dat je grote stappen maakt in je spirituele ontwikkeling.

De Spirit Guide Reading is ideaal als je nog helemaal geen bewust contact hebt met je Gidsen of als je het contact wilt verbeteren. De reading geeft je een uniek kijkje in je team van Gidsen.